نسخه آزمایشی

روس‌ها برای اطمینان از سلامت محصولات صادراتی، از گلخانه‌های سمنان بازدید می‌کنند

ادمین ۱۳ دی ۱۴۰۰ بین الملل
اشتراک گذاری :

اقتصاد و بازار

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان درباره بحث برگشت محصول فلفل صادراتی از روسیه و حواشی آن گفت: علت این مساله ثبت نبودن چهار سم مجاز و مرسوم کشاورزی در سامانه بازرسی کشور مقصد بود و کارشناسان این کشور از گلخانه‌های این استان بازدید می‌کنند.

لطف الله رضایی در نشست قرارگاه امنیت غذایی استان سمنان افزود: بازگشت محصولات صادراتی از روسیه  به خاطر ناسالم بودن محصول و باقیمانده سموم صحت ندارد.

ارتباط دادن بازگشت محصولات صادراتی به روسیه به خاطر باقیمانده سموم و ناسالم بودن محصول، به هیچ عنوان صحت ندارد.

بازگشت فلفل صادراتی ایران از روسیه فقط به سبب فقدان ثبت چهار سم مجاز و مرسوم کشاورزی در سامانه بازرسی کشور مقصد بود و این ناهماهنگی با مذاکرات و جلسات و بازدیدهای اخیر انجام شد و با حضور کارشناسان روسیه قرار است از گلخانه‌های استان سمنان بازدید شود تا مساله رفع شود.

تولید محصولات سالم به ویژه محصولات گلخانه‌ای که به لحاظ اقتصادی و صادرات جایگاه ویژه‌ای در امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند با الزام قانونی صادراتی برنامه ششم توسعه از وظایف وزارت جهاد کشاورزی است.

در همین راستا فراهم کردن امکانات مصرف بهینه سموم دفع آفات و بیماریها، کودهای شیمیایی، هورمون‌های رشد و استفاده از کودهای آلی، همچنین ارزیابی، پایش نظارت و صدور گواهینامه های استاندارد محصولات در قالب محصول ارگانیک سالم، جزو سیاست‌های اصلی در حوزه تولید گیاهی است.

نظارت بر احداث گلخانه‌های مناسب، نظارت بر فرآیند تولید، الگوی کشت شامل انتخاب، رقم و تأمین اندام تکثیری و همچنین کنترل کیفی مراحل تولید از عمده فعالیت‌های معاونت تولیدات گیاهی و سازمان نظام مهندسی و مدیریت ترویج در همین راستا است.

تربیت کارشناسان ناظران مقیم در کنار ناظران کنترل کیفی، آموزش برای نظارت و فرآیندهای تولید محصول باکیفیت صادراتی از برنامه‌های ویژه معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی است که در سفر اخیر مدیرکل گل و گیاهان زینتی وزارت جهادکشاورزی به استان و بازدید از گلخانه‌های تولیدکننده محصولات صادراتی به‌ویژه سبزی و صیفی مورد تأکید قرار گرفت.

این نشست به منظور بررسی زوایای چالش پیش آمده در صادرات محصولات گلخانه ای و اقدامات انجام شده در یکماه اخیر در استان همسو با اقدامات کشوری برای رفع مشکل  و از سرگیری صادرات سبزی وصیفی به روسیه با حضور رییس سازمان جهادکشاورزی استان وارائه اقدامات معاونت تولیدات گیاهی برگزار شد./ایرنا

پست های مرتبط

نظرات