نسخه آزمایشی

اولین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

ادمین ۱۷ تیر ۱۳۹۹ رویداد
اشتراک گذاری :

اقتصاد و بازار

در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر باکو-آذربایجان برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد.

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی ، حسابداری ، مدیریت (عمومی)شهر برگزاری: باکو-آذربایجان

محورهای کنفرانس:

گروه مدیریت

مدیریت بازرگانی

مدیریت دولتی

مدیریت صنعتی

مدیریت مالی

مدیریت اجرایی

مدیریت استراتژیک

مدیریت تحول

مدیریت ریسک

مدیریت بحران

مدیریت تکنولوژی و فناوری اطلاعات

مدیریت اموزشی

مدیریت بیمه

مدیریت پروژه

مدیریت برنامه

مدیریت ورزشی

مدیریت شهری

مدیریت هتلداری و جهانگردی 

مدیریت فرهنگی

مدیریت رسانه

مدیریت کارآفرینی

 دیگر موضوعات مرتبط با مدیریت

گروه اقتصاد

اقتصاد کلان

اقتصاد خرد

اقتصاد عمومی

اقتصاد سیاسی

اقتصاد مهندسی

اقتصاد صنعتی

اقتصاد بازرگانی

اقتصاد بین الملل

اقتصاد رفاه

اقتصاد ریاضی

اقتصاد مالیه

اقتصاد کشاورزی

اقتصاد نظری

اقتصاد حمل و نقل

اقتصاد منابع طبیعی

اقتصاد مدیریت 

اقتصاد سنجی

اقتصاد انرژی

اقتصاد بهداشت

اقتصاد توسعه

اقتصاد ورزش

اقتصاد شهری

اقتصاد منطقه‌ای

اقتصاد جمعیت

اقتصاد منابع تجدید پذیر

اقتصاد منابع پایان پذیر

اقتصاد محیط زیست

اقتصاد آموزش و پرورش

اقتصاد محیط زیست و جنگل

اقتصاد رشد و توسعه و رابطه آن با تجارت

نظام های اقتصادی

بودجه ریزی

فلسفه اقتصاد

برنامه ریزی اقتصادی

تجارت و اقتصاد بین الملل

تاریخ عقاید اقتصادی

روابط بین الملل همراه با توسعه تجارت

راهکارهای رشد اقتصادی با تجارت

 دیگر موضوعات مرتبط با اقتصاد

گروه حسابداری

حسابداری مالی

حسابداری دولتی 

حسابداری صنعتی 

حسابداری مالیاتی 

حسابداری سیستم ها 

حسابداری بودجه ای 

حسابداری اجتماعی 

حسابداری حسابرسی

حسابداری تلفیقی

سیستم های اطلاعات حسابداری

حسابداری مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان

حسابداری و ارزیابی عملکرد شرکتها

حسابداری و نظام راهبری شرکتها

حسابداری مدیریت برای مدیران مالی و بودجه

نقش حسابداری در تحول اقتصادی

کاربرد اینترنت در حسابداری

حسابداری موسسات غیر انتفاعی 

اخلاق در حسابداری و حسابرسی

ارزش افزوده و گزارشگری مالی

تئوری های حسابداری و چارچوب نظری

نقش حسابداری و حسابرسی در بحرانهای مالی

اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت

تاثیر حسابداری در تحقق اهداف اصل 44

ارزیابی استاندارد های بین المللی

مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و سایر کشوره

نوآوریهای مالی در حوزه مدیریت و حسابداری

حسابداری مدیریت و سیستم ها کنترلی

لزوم استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی

حسابداری مدیریت و چالش های اجرای آن

روش های تأمین مالی در سازمانها

نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه

روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت

 دیگر موضوعات مرتبط با حسابداری

پست های مرتبط

نظرات