نسخه آزمایشی

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری

ادمین ۱۷ تیر ۱۳۹۹ رویداد
اشتراک گذاری :

اقتصاد و بازار

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری در تاریخ  ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ در تهران برگزار می شود.

محورهای کنفرانس:

حسابداریمدیریت تبلیغاتتجارت و اقتصاداخلاق کسب و کارهوش تجاریسیستم های اطلاعات کسب و کارقانون کسب و کارمدیریت عملکرد تجاریآمار تجارتمدیریت تغییرمدیریت ارتباطاتسیستم های اقتصادی مقایسه ایرفتار مصرف کنندهامور مالی و مدیریت شرکتحاکمیت شرکتیمدیریت هزینهعلوم تصمیم گیریبرنامه ریزی و سیاست گذاری توسعهتوسعه اقتصادیروش شناسی اقتصادیسیاست اقتصادیسیستمهای اقتصادیکارآفرینیامور مالی و سرمایه گذاریاقتصاد مالیتجارت جهانیرشد؛ بهره وری کلرفتار خانگی و اقتصاد خانوادهمنابع انسانیمهندسی صنایع و تولیدسیستم های اطلاعاتیمدیریت فناوری اطلاعاتتجارت بین المللیاقتصاد بین المللیامور مالی بین المللی

اقتصاد کارروابط کار و مدیریت منابع انسانیحقوق و اقتصادسیستم های مدیریت اطلاعاتعلم مدیریتساختار بازار و قیمت گذاریتحقیقات و استراتژی بازاریابیتئوری و برنامه های بازاریابیتحقیق در عملیاترفتار و نظریه سازمانیارتباط سازمانیقیمت ها ، نوسانات تجاری و چرخه هامدیریت تولیدتولید و سازمانمدیریت تولید / عملیاتمدیریت عمومی و کارآفرینی مشاغل کوچکانتخاب عمومیاقتصاد عمومی و داراییروابط عمومیمسئولیت و اخلاق عمومیاقتصاد نظارتیمدیریت منابعمدیریت استراتژیکسیاست مدیریت استراتژیکمدیریت استرسمدیریت تغییر مدیریتمدیریت سیستمتفکر سیستمیمالیات (مناطق مربوط به مالیات)تغییر فن آوری؛ تحقیق و توسعهفناوری و نوآوریمدیریت زمانمدیریت کیفیت جامعسفر / حمل و نقل / گردشگریاقتصاد رفاه

/کنفرانس آلرت

پست های مرتبط

نظرات