نسخه آزمایشی

صادرات گاز ایران به ترکیه از سرگرفته شد

ادمین ۱۱ تیر ۱۳۹۹ صادرات
اشتراک گذاری :

اقتصاد و بازار

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران از آغاز مجدد صادرات گاز ایران به ترکیه از امروز خبر داد.

«محمد عسگری» از آغاز دوباره صادرات گاز ایران به ترکیه خبر داد و گفت: با اتمام تعمیرات خط لوله صادرات گاز در خاک ترکیه، ‌صادرات از سرگرفته شد.صادرات گاز ایران به ترکیه مانند روال گذشته در جریان است.

‌صادرات گاز ایران به ترکیه از ۱۲ فروردین سال جاری به دنبال انفجار خط لوله گاز صادراتی در نزدیکی مرز ایران متوقف شد.

شرکت ملی گاز ایران با ترکیه یک قرارداد صادرات گاز بلندمدت دارد که از سال ۲۰۰۱ آغاز شده و مدت آن ۲۵ سال است.  بر اساس این قرارداد، ترکیه باید هر سال حداقل حدود ۸.۵ میلیارد مترمکعب گاز برداشت کند./ایرنا

 

پست های مرتبط

نظرات