نسخه آزمایشی

شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت (علمی-پژوهشی)

ادمین ۱۴ آذر ۱۳۹۸ رویداد
اشتراک گذاری :

اقتصاد و بازار

شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت توسط انجمن علوم مدیریت ایران در تاریخ ۱۹-۲۰ آذر ماه ۱۳۹۸ در شهر تهران برگزار میگردد.

محورهای این کنفرانس:

انقلاب صنعتی چهارم و تاثیر آن در مدیریت

نظریه ها، اندیشه ها و پارادایم های جدید در مدیریت

دیجیتالی شدن و هوشمندسازی مدیریت

نوآوری، کارآفرینی و شرکت های دانش بنیان

اخلاق، ارزش ها و مسئولیت اجتماعی

شایستگی سازمانی و مزیت رقابت

نقش زنان در مدیریت

مدیریت بحران و بحران در مدیریت

رهبری و توسعه مدیریت

حکمرانی و خط مشی گذاری عمومی

مدیریت مالی، بیمه و بانک

پست های مرتبط

نظرات