نسخه آزمایشی

واگذاری سهام بانک توسعه تعاون در بورس برای تامین سرمایه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی

ادمین ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ بورس
اشتراک گذاری :

اقتصاد و بازار

محمد شریعتمداری، در هفتمین جشنواره تعالی مدیریت تعاون گفت: برای تقویت بخش تعاون و افزایش توان وام دهی و صدور ضمانت تعاون افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون در دستور کار است.وی یکی از راه های افزایش سرمایه را واگذاری سهام بانک توسعه تعاون در بورس برای تامین سرمایه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی اعلام کرد.وی همچنین گفت: امروز نیز در نشست شورای هماهنگی اقتصاد سران سه قوه برگزار میشود که معاونت تعاون وزارتخانه ما هم برای رایزنی تخصیص ۵۰۰ میلیون دلار برای بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت تعاون در این نشست حضور دارد.

پست های مرتبط

نظرات